. . .

Daily Habits Checklist #108 (September 30 to November 3)

5-week span this time. I replaced “write for 2 hours” with “write daily journal”, as the focus these days is on business and work and not writing creatively. Otherwise — just more of the same 🙂

Vai trò của giám sát hành trình đối với xe hơi
Wednesday May 22, 2019

Sẽ bị phạt tiền nếu không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình   Các dòng xe hơi dùng để kinh doanh vận tải, nếu không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình sẽ bị phạt từ 3 đến 4 triệu, ngay cả những xe chở hàng nội bộ cho công ty cũng […]

The post Vai trò của giám sát hành trình đối với xe hơi appeared first on Celadon Saigon.

Ed Norton shared this funny quote in his podcast interview with Joe Rogan:

Tầm quan trọng của thiết bị giám sát hành trình trong kinh doanh vận tải
Friday July 05, 2019

Bài viết này sẽ giúp các bạn biết được thiết bị giám sát hành trình là gì và tầm quan trọng của nó. Những thông tin dưới đây dựa theo các thiết bị trên thị trường và thông tư do bộ GTVT ban hành, để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của thiết bị giám sát […]

The post Tầm quan trọng của thiết bị giám sát hành trình trong kinh doanh vận tải appeared first on Celadon Saigon.

“Scratch an actor and you’ll find an actress” – Dorothy Parker

Hi! I write about habits and spirituality and random whatevers. Click here to see the daily habits that I track. Find me on Twitter @kgao.