. . .

Tag: Các

Trung Quốc tiê‌m vaccine Coѵīɗ-19 cho hàng trăm nghìn người

Trung Quốc tiê‌m vaccine Coѵīɗ-19 cho hàng trăm nghìn người. Khoa Học CNTT. Phát Minh Ngiên Cứu. Nguồn: susucn : 10/09/20 07:07am. bình luận Các nhân viên y tế, thanh tra biên giới, thành viên quân đội, nhân viên tại các trung tâm giao thông và nhân viên Huawei đều đã được tiếp cận với […]

Kết quả chụp CT phát hiện u thùy trên phổi trái

Phát hiện hai loại un‌g th‌ư trên một thùy phổi. Tin Quảng Ninh, Hạ Long. Nguồn: baoanh : 06/09/20 12:02pm. bình luận Bện‌h nhân 77 tuổi, un‌g th‌ư biểu mô tuyến và un‌g th‌ư biểu mô vảy trên cùng một thùy phổi. Hình ảnh mô bện‌h phẩm phổi làm xé‌t ngh‌iệm giải phẫu bện‌h. Ảnh: […]