. . .

Tag: Đá Việt Nam

tình hình ở Việt Nam có khác biệt rất nhiều

V-League trở lại và sự khác biệt với Thai-League, M-League. Bóng Đá Việt Nam. Nguồn: susucn : 05/09/20 07:01am. bình luận M-League của Malaysia đã trở lại hôm 28-8, còn Thai-League trở lại ngày 12-9, trong khi V-League dự kiến trở lại ngày 26-9 với sự khác biệt lớn. SHB Đà Nẵng đang gặp khó […]