. . .

Tag: Facebook

Học sinh tiếp tục nghỉ vì dịch Covid-19

Người thầy. Người thầy Người thầy. 21:59, 01/09/2020. 17:04, 30/06/2020. 15:16, 12/06/2020 Thầy giáo TP. HCM giúp các nguyên tố hóa học ”xài” Facebook 10:40, 29/05/2020 Cô giáo dạy Truyện Kiều bằng cách. hát cải lương. 14:46, . 28/05/2020 Thầy giáo tháo banh xe máy dạy học trò thực hành 21:49, 23/05/2020. 11:11 Bức tranh […]