. . .

Tag: Hàn Quốc

Một người Việt ở Hàn Quốc nhiễm Covid-19 sau khi đi hộp đêm

Người Việt năm châu. Người Việt năm châu Người Việt năm châu 11:26, 27/08/2020. 09:00, 23/08/2020. 09:47, . 14/08/2020 Bác sĩ gốc Việt giúp cộng đồng khó khăn vì Covid-19 tại California 10:53, . 11/08/2020 Hàn Quốc truy tìm 3 người Việt trốn cách ly 22:51, 28/07/2020 Từ chữ ‘bánh mì’ sai chính tả đến […]