. . .

Tag: Mưa

mượt mà của “Diễm xưa” trong không gian một đêm mưa Đà Lạt

Nổi bật. Vấn vương mưa Đà Lạt. ·Thứ năm, ngày 20 tháng 8 năm 2020 | 18:44 “Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ/Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao/Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ/Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu…”. Tôi không chủ đích viết về tình khúc “Diễm […]