. . .

Tag: USD

tài sản ròng của bà MacKenzie Scott có giá trị 68 tỉ USD

Cộng đồng. Tin mới. Liên hệ. Hotline: 0944.193.391 Yêu cầu gỡ tin bài. Hotline: Quàng Long. Latest News in Vietnam. Phong Thủy. Kiến Trúc. Nội Thất. Kiến trúc Góc thiết kế. Không gian nhà đẹp. Tư vấn thiết kế. Kiến trúc xưa và nay. Thế giới kiến trúc. Nhà đẹp. Mẫu thiết kế nhà đẹp. […]

USD index đảo chiều tăng điểm tốt

Tỷ giá ngoại tệ. Tỷ giá. 2020-09-04 Đơn vị: VND Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán USD. 23,060.00 23,090.00 23,270.00 EUR. 26,778.68 42.9 27,049.17 43.3 28,144.42 45.1 JPY. 211.05 213.18 221.14 KRW. 16.86 0.02 18.73 0.03 20.52 0.03 SGD. 16,562.33 15.7 16,729.63 15.9 17,254.05 16.4 AUD. 16,421.49 122 16,587.36 123 17,107.31 127 CAD. 17,218.53 […]